English 繁中

Pu Xian Buddha Repentance Ceremony - 11:00A.M.

2016-02-21 11:00AM to 01:00PM @ Waken Temple

Pu Xian Buddha Repentance Ceremony - 11:00A.M.